Tasarım Yarışması

Uluslararası Beton Tasarım Yarışması, mimarlık, mühendislik, tasarım ve bağlı alanlardaki öğrencilerin, yaratıcı fikirleri ile tasarımlarını bir araya getirmelerini amaçlayan ve iki yılda bir düzenlenen bir yarışmadır. Avrupa çimento ve beton birlikleri desteğiyle düzenlenen ve finanse edilen yarışma, katılımcı ülkelerden ilgili eğitim bölümlerinde okuyan tüm öğrencilere açıktır.

 
Öğrenciler için düzenlenen Uluslararası Beton Tasarım Yarışması’nın amacı, betonun malzeme ve teknoloji olarak kullanımıyla ilgili yenilikçi tasarım modellerinin ortaya çıkmasını teşvik etmektir. Yarışmanın formatı gereği, her bir yarışma turunda, betonun belli bir özelliğinin tasarımı tema olarak seçilmektedir. Ülkelerinde ödül alan öğrenciler, tema araştırmasının sürdürüleceği uluslararası master class programına davet edilmektedir.
 
Malzeme odaklı bir yarışma olan Uluslararası Beton Tasarım Yarışması, malzemenin tasarım öncüsü bir olgu olarak ele alındığı tasarım tutumlarına odaklanmakta, program, yer ve tipoloji gibi geleneksel tasarım koşullarını gerektirmemektedir. Yarışmada katılımcılardan, tasarım odaklı bir atmosferde, malzemenin potansiyelini keşfedip, kullanmaları istenmektedir. Ayrıca katılımcılar, malzemenin özelliklerinden hareketle, mevcut potansiyeli üzerine çıkarak yeni fikirler geliştirmeleri ve bu fikirleri tasarım önerileri şeklinde sunmaları beklenmektedir. Fikirler, ancak uygulandıklarında esaslarını gösterebilmektedir. Öğrenciler, tasarım konusu ya da programı seçiminde serbest bırakılmıştır. Seçilen konu katılımcının fikrini tam olarak yansıtmalı ve ilgili konu en küçük yapı detaylarından, büyük yapılar, peyzaj çalışmaları ya da inşaat kompleksine kadar sıralanabilmektedir.
 
Uluslararası Beton Tasarım Yarışması, uyarlamalar için açıktır. Yarışma, malzeme araştırması ve tasarımının tamamının bireysel olarak yapılabileceği gibi, konut tasarımı ve araştırma alanları birleştirilip mevcut programın parçası olmaya olanak sağlamaktadır.

7. Beton Tasarım Yarışması hakkında ayrıntılı bilgi için : CDC 7