image description
3

tema diyagram

konuk editör Erdem Ceylan

image description
10

ütopya diyagramları 

Anthony Vidler

image description
13

mimari yazılar: 

(mimari) bir yapıtın  

diyagramatik açıklaması 

hakkında üç varsayım 

Valentina Ricciuti

image description
16

diyagramlardan sonra

Pier Vittorio Aureli

image description
19

h’de yürüyüşe devam  

ya da bir mimarlık  

eğitimcisinin uğraşları 

Aslıhan Şenel

image description
24

çizimin mimarlığı  

ve mimari  

bir motivasyon  

olarak çizim 

Funda Tan, Nurbin Paker​

image description
31

harmonografi’den  

sınır-sonrası’na diyagram 

Levent Şentürk

image description
40

bernard tschumi’de 

“olay” çözümlemesi: 

fabrika 798 

Ali Devrim Işıkkaya ​

image description
46

inşa etmenin diyagramı 

Tolga Sayın

image description
49

kartografik ve mimari 

temsilin yönelimsiz 

açılımı: kartezyenin

mekânından kaçış 

Doruk C. Özçifçi​

image description
56

modern mimarlık  

dağarcığında “mekân”  

kodunun “zaman-mekân”a 

çözünümüne “diyagram”ın 

katkısı 

Melek Kılınç

image description
62

mimari temsilin 

paradigmatik rolü    

Tan Kâmil Gürer

image description
66

dijital mimarlık, diyagram, 

öncesi ve sonrası 

Eren Çıracı

image description
69

allan wexler’ın  

üretimlerinde 

diyagramatik yaklaşımın 

izini sürmek

Dilara Tekin

image description
72

sonsuz yolculuğun kesiti 

danteum 

Elifcan Duygun

image description
75

temsilin yolculuğu:

nolli’nin roma planı’ndan 

roma interrotta’ya 

Dilvin Hazal Akkaya​

image description
78

zaman-mekânın 

diyagramı:  

rolex learning center 

Efe Emre Usman​

image description
80

kutsala aracılık eden 

diyagram: akyavaş’ın  

miraç enstalasyonu 

Emine Akcan​

image description
83

karmaşaya mahal vermek;  

diyagramatik tavırlar, 

diyagramatik pratikler ve

“maddesel”-“maddesel

olmayan” 

Emre Gökdel

image description
86

archiatric: ev ve ruh 

arasında gelgitli bir ilişki 

Gamze Okumuş Solmaz ​

image description
90

modernizmin diyagramı: 

mondrian, malevich ve 

eisenman’ın gridleri  

Makbule Aydınsoy

image description
94

yayın tanıtım

image description
96

haberler

image description
97

english summary