image description
3

tema şimdi +

konuk editör KOTUstudio-Yelta Köm, Erdem Tüzün

image description
16

imparatorluğun biricik

“nadire kabinesi” 

topkapı sarayı

Ümit Mesci

image description
18

geçiş bölgesi

Marina Otero Verzier

image description
22

amerika birleşik 

devletleri’nde bir

le corbusier

Nil Tuzcu

image description
24

züppe, avare ve 

parçalanmaz akış

Gökhan Kodalak

image description
30

kentsel yıkım mı, 

kültürel katalizör mü? 

otel neustadt

Dicle Uzunyayla

image description
32

kendimize ait sözler:

disiplinsiz, özgür, muğlak, 

ikircikli ve çelişkili

Adnan Aksu

image description
36

çirkinlik demokratiktir

Alper Derinboğaz

image description
40

yapının konuşmaya 

başladığı anlar

münih olimpiyat parkı

Mihriban Duman

image description
42

yayınlar, sergiler ve dikkat 

eksikliği bozukluğu

Beatriz Colomina

image description
44

“mimarlığın peşinde”

Cynthia Davidson

image description
48

mutasyon

Isaac Michan

image description
50

değişken objeler

Kutan Ayata

image description
54

müşterekleşme

Pelin Tan

image description
58

eriyen mekân

şah çerağ türbesi

Sina Özbudun

image description
60

geriye doğru okumak

Peter Eisenman

image description
64

müelliflik

Sevgi Türkkan

image description
68

inşa etmemek

la tour bois le prêtre

Hayrettin Günç

image description
70

mimarlık da 

öğretilebilir bir şey

Tayfun Gürkaş

image description
72

“iyi” yapmaya yönelik

bir niyet, ya da yapmaya 

yönelik bir “iyi niyet”

Kerem Piker

image description
76

han tümertekin 

neden mimar oldu? ahmet zorlu neden 

henry ford olmadı?

İhsan Bilgin