image description
3

tema Koruma

başlarken....

konuk editör Deniz Özkut

image description
14

punta della dogana

Deniz Özkut

Venedik’in merkezindeki Dorsoduro Adası’nın ucunda yer alan çağdaş sanat merkezi, bir 17. yüzyıl yapısından dönüştürülmüştür.

image description
20

ICOMOS ICORP

uluslararası anıtlar sitler konseyi risklere hazırlık komitesi

Zeynep Gül Ünal

Kültür mirası, kapsamı oldukça geniş bir kavram. Sanat değeri taşıyan yapılar ve onların oluşturdukları çevreden sanat objelerine kadar değişen boyutlarda somut değerlerin yanında, doğa ve evrenle ilgili âdetler, yitmekte olan diller, ritüeller, sahne sanatları gibi soyut değerleri de içine alan bir kavram.

image description
24

betonun yıpranan yüzü

Ebru Omay Polat

Koruma, yapının üzerindeki yıpranmanın varlığı ile ilişkili bir eylemdir. Koruma eylemi, yapının fiziksel niteliklerini ve kullanımını sürdürmeyi hedefler, ancak patina kavramı ile tariflenen yıpranma izlerini algılamayı da içerir. Ancak modern yapılar yıprandıklarında, zamanın izlerini taşımakta zorlandılar.

image description
30

betonun yapıyla serüveni

Ahmet Eyüce

26 Haziran 1965 tarihinde kabul edilen kat mülkiyeti yasası ile, binaların her bağımsız bölümünün ayrı bir mülkiyet haline gelmesi ve her bağımsız bölümün farklı kişi ya da kuruluşlar tarafından sahiplenilebilmesi olanağı doğmuş oldu.

image description
34

türkiye’de betonarmenin inşaasında 1950’ler eşiği:gündelik hayatta “efsanevi” yayılım

İlke Tekin , İpek Yada Akpınar

Geçtiğimiz yüzyılda yapılı çevrenin inşasında başrolü oynayan betonarme malzemesinin Türkiye coğrafyasına yayılımı, İkinci Dünya Savaşı sonrasında ortaya çıkar.

image description
40

antik yapıların onarımında beton kullanımı

Hüseyin Sabri Alanyalı

Halk arasında beton olarak nitelendirilen harç, genel olarak çimento karışımı ile yapılmış olandır. Günümüzden yüzyıllar önce uzun süre dinlendirilmiş kireci kullanarak oluşturdukları harçla döküm tekniğini keşfedip ilk kullananlar, Romalı mimar ve mühendislerdir.

image description
44

koruma yaklaşımlarının tarihsel sürecine genel bir bakış

Nuray Özaslan

İtalya’da ortaya çıkan Rönesans sürecinde Antik dönem eserlerine duyulan hayranlıkla başlayan geçmiş ve şimdi ayrışması, modernleşme sürecinde mimarlık kuram ve uygulama alanını etkileyen en önemli unsurlardan biri olmuştur.

image description
46

erken cumhuriyet dönemi konut mimarlığının dönüşümü

Deniz Dokgöz

Mimarlık pratiğinin dönüşümü ve bu dönüşümün mekânsal yansımalarını değerlendirmek için, modern mimarlığın Türkiye’deki varoluş ve üretilme biçimini ele almak kaçınılmaz olacaktır.

image description
52

modern mimarlık mirasının korunması ve DOCOMOMO_Türkiye

Ebru Omay Polat, Yıldız Salman, Nilüfer Baturayoğlu Yöney, Elvan Altan Ergut

Modern mimarlık mirasının korunması, son yıllarda gerek ulusal gerek uluslararası mimarlık gündeminde öne çıkan konulardan biridir.

image description
58

kültürel mirasın “sunum”u

Deniz Özkut

“Koruma”, uluslararası Nara Özgünlük Belgesi’nde (1994), “Bir yapıtı anlamaya, tarihini ve anlamını tanımaya, maddi olarak korunmasını sağlamaya ve gerektiğinde restore ederek değerlendirmeye yönelik tüm işlemleri içerir” olarak tanımlanır.

image description
66

kullanıcı gözüyle istanbul

Esma Kurt

TAG Platform’un “Karaköy Olimpiyatları” adıyla başlattığı kampanyanın interaktif haritasının sonuçları ortaya çıkmaya başladı.

image description
68

yayın tanıtım

renovanews

future of nostalgia

present pasts: urban palimpsests and politics of memory

VitrA çağdaş mimarlık dizisi 2: turizm ve rekreasyon yapıları 

UNESCO dünya mirası uygulaması

ruins of modernity

image description
70

haberler

değişen zamanların mimarı: edoardo de nari

mimarlar için yeni buluşma noktası: TSMD mimarlık merkezi

yine bir tarihi bina korunamadı

lütfen rahatsız etmeyin

image description
73

teknik sayfalar

amerikan robert lisesi binaları, deneyimler, beton tarifleri, inovasyon

image description
89

english summary

punta della dogana