İstanbul’u Romantize Etmeden Tartışmak

Anh-Linh Ngo, Pelin Tan ve Şevin Yıldız ile söyleşi

Pınar Gökbayrak - İdil Erkol

Kentsel Dönüşüm: Başkent - 

Devlet - Sivil Toplum

Elke Bayer


8. Yılında Bir İnformel Eğitim 

Pratiği: Betonart Mimarlık 

Yaz Okulu’nda Uygulama, 

Deneyim, Görgü

Deniz Güner


Grup 1

Deniz Balık - Erdal Uzunoğlu

Grup 2

Gökçeçiçek Savaşır - Can Kaya

Grup 3

Banu Binat

Grup 4

Deniz Dokgöz

Tenerife Sanat Merkezi

Mimar: Herzog & de Meuron

Derin Yüzey’den Strüktürel

Bezeme’ye Herzog & de Meuron

Mimarlığında Mimari İfade

Yazar: Deniz Güner

Farewell Şapeli

OFIS Arhitekti

Bangalore’da Ev

Mimar: Cadence

İçedönük, Mahrem Hayatlar

Yazar: Pınar Gökbayrak

Spencer Rıhtımı’nda Köprü

Mimar: Amanda Levete Architects

Modern Mimari Mirası Üzerinden

Çağdaş Brezilya Mimarlığını Tarif Etmek

Dosya Editörleri:

Pınar Gökbayrak - İdil Erkol

1950 ve 70’lerin Öteki

Brezilya Modernlikleri

Ruth Verde Zein

Brezilya Mimarlığı ve Uluslararası Ortam

Flavio Coddou

Katı Rasyonalizm mi, 

Biçimsel Gelişigüzellik mi? 

Genç Brezilyalı Mimarların

Eserlerinde Beton Kullanımı Üzerine 

Eleştirel Bir Deneme

Gabriel Duarte - Renata Bertol

Rotterdam’da Brezilya Panoraması

Alper Semih Alkan

Önal’ın Evi:

Sağduyunun Sessiz Eleştirisi

Elâ Kaçel

Sergileyen ve Sergilenen

Bir Nesne: Beton

Burcu Salgın